Areflexie vestibulară post Covid cu pierderea echibrului şi stabilităţii, însă cu auzul păstrat